Wednesday, January 24, 2007

ضرب و شتم محكوم به اعدام قبل از اجراي حكم

بنا بر گزارشات رسیده از گچساران یک زندانی قبل از اعدام به شدت مورد ضرب و شتم مسئولین زندان قرار گرفته بود .

آقای محمد دروزی معروف به محمد خان از اهالی دهدشت ، 45 ساله که در هفته گذشته در گچساران اعدام شد ، شب قبل از اعدام به دلیل عدم توبه اسلامی و ایمان آوردن به اسلام مورد ضرب و شتم شدید مامورین زندان گچساران قرار گرفته است .

آقای محمد دروزی به همراه دو زندانی دیگر از اهالی یاسوج در ملع عام به دار آویخته شد ، مردم عادی و خانواده های آنها که نظاره گر صحنه اعدام آنها بودند در یک اقدام اعتراضی به حکومت با دست زدن اعدام شدگان را تشویق می کردند. لازم به ذکر است امروز نیز 4 تن از زندانیان سیاسی اهواز اعدام شدند.

فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به اعدام بی رویه دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی اعلام نگرانی می کند و خواهان حذف قانون ضد انسانی اعدام در ایران می باشد و از کلیه سازمان های حقوق بشری برای نجات جان زندانیان اعدامی در زندانهای کشور استمداد می طلبد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home