Tuesday, January 30, 2007

تظاهرات علیه دستگیری یک هنرمند کرد در آلمان و تصمیم به اخراج او از آلمان به ترکی

امروز دو شنبه بیست ونهم ژانویه 2007 ، تظاهرات گسترده ای در مقابل وزارت کشور ایالت شلیسویگ هولشتاین در کیل ( منتها الیه شمال آلمان ) ، در اعتراض به دستگیری و تصمیم به اخراج هنرمند چپ کرد Engin Celik ، صورت پذیرفت .
واحد شمال حزب سوسیالیست ایران – شاخه های هامبورگ و شلیسویگ هولشتاین ، با پلاکارد رسمی حزب و پرچم های رفیق کبیر ارنستو چه گوارا ، در این تظاهرات شرکت کردند . جالب توجه این بود که وقتی چهار نماینده تظاهرات ، دو بار وارد ساختمان وزارت کشور این ایالت شدند ، فرستادگان مقام های وزارت کشور به آنان گفتند که این مساله ، ارتباطی به وزارت کشور ندارد !!
در دومین دور مراجعه نمایندگان که پس از شعار های کوبنده علیه دستگیری و اخراج این هنرمند کرد انجام شد ، نمایندگان وزارت کشور ، با اکراه پرونده مربوط به او و لیست امضاهای بسیاری از هنرمندان ، شاعران ، نویسندگان و فعالان و سازمان های سیاسی جهان در دفاع از ابتدائی ترین حقوق این هنرمند را ، تحویل گرفتند .
ٍEngin Celik هنرمند کرد که سال پیش در جشنواره موسیقی فرانکفورت شرکت کرده بود ، اکنون چهار روز است که در زندان اعتصاب غذا کرده است .
کاروان سراسری دفاع از حقوق پناهنده که نمایندگان سی و یک ملیت پناهنده را شامل می شود ، به عنوان فراخوان دهنده این تظاهرات و جمع آوری کننده امضاهای حمایت از او ، در جلسه فردا تصمیم به ادامه اقدامات حاد تری برای نجات این هنرمند کرد که دولت آلمان می خواهد او را تحویل دولت ترکیه بدهد ، خواهد گرفت .
حزب سوسیالیست ایران به عنوان یکی از اعضای قدیمی کاروان سراسری دفاع از حقوق پناهنده ، از هیچ اقدامی برای نجات جان این هنرمند کوتاهی نخواهد کرد .
از همه هنرمندان ، شاعران ، نویسندگان ، سازمان ها ، احزاب و شخصیت های سیاسی تقاضا می کنیم اعتراض خود به اخراج این هنرمند جوان کرد را به شماره های زیر فاکس کنند :
فکس : 199 – 4006 / 451 / 0049 اداره امور پناهندگی ایالت .
فکس : 03 30 – 988 / 451 / 0049 وزارت کشور ایالت شلیسویگ هولشتاین .
و لطفا نسخه ای از نامه اعتراضی خود را نیز به شماره : 001 73 209 / 40 / 0049 فکس کنید.
پلیس آلمان ، اخیرا علنا در ایستگاه های راه آهن و قطارها به شکار پناهجویان پرداخته است .

دفتر مرکزی حزب سوسیالیست ایران

1 Comments:

Anonymous web-A-ward / وب آ- ورد said...

پن لاگ اکنون مواجه شده است با شرایط اضطراری جلوگیری از منحل شدن!


برای منحل شدن پن لاگ باید جرات کنند و فراخوان بدهند و امضا جمع کنند!

web-A-ward / وب آ- ورد

http://doroooood.blogspot.com/


پ.ن

بهروز سورن که با وبلاگ "بهروز نیوز" هموندمان شده است و با سایت "گزارشگران" خودش هم در زمینه پشتیبانی از وبلاگها گامهایی برداشته است، آیا جزو سیاهی لشگران ناشناس چند امضایی محسوب میشود؟ آیا "مقامات بازرسی منصوب شده توسط هیات دبیران ناپدید شده و معزول پن لاگ" بهروز سورن را با امکان تکنیکی ورود به تریبون تصمیم گیری در باره اوضاع اضطراری پن لاگ آشنا فرموده اند؟

2:01 PM  

Post a Comment

<< Home