Friday, February 09, 2007

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

ناصرخیراللهی فعال سیاسی که هم اکنون سومین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر میگذراند، در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری و بلاتکلیفی خود با وجود گذشت 3 سال، دست به اعتصاب غذا زده است.
به گفته همسر ناصرخیراللهی، وی از 32 روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز و طی چند روز گذشته از دریافت آب نیز خودداری کرده است.
این درحالی است که مسئولین زندان رجایی شهر علی رغم اینکه در شهریورماه امسال، ولی الله فیض مهدوی در پی اعتصاب غذا و به دلیل بی توجهی مسئولین زندان جان سپرده بود، بدون توجه به شرایط نامساعد جسمانی خیراللهی، وی را به قرنطینه منتقل کرده اند.
همسر ناصرخیراللهی همچنین با وخیم دانستن شرایط جسمانی همسرش در پی اعتصاب غذا خواهان توجه نهادهای حقوق بشر نسبت به وضعیت او شد.
ناصرخیراللهی فعال سیاسی مستقل، 3 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت و ارتباط با بیگانگان بازداشت و به مدت 180 روز در انفرادی زندان اوین به سر برد و پس از آن ابتدا به زندان رجایی شهر و سپس به زندان اصفهان انتقال یافت که حدود 40 روز پیش وی بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.
خیراللهی در حالی سومین سال بازداشت خود را در زندان پشت سر میگذارد، که هنوز از سوی دادگاه حکمی برای وی صادر نشده و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سرمیبرد.
لازم به تذکر است که در طی 6 ماه گذشته دو زندانی سیاسی به نامهای اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندانهای ایران در پی اعتصاب غذا، جان باخته اند.

Komite.gozareshgar@gmail.com
http://komitegozareshgar.blogfa.com

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home